Kostnader för att träna hos oss 23HT/24VT under ordinarie säsong

Träningskostnader beror till stor del på hur många gånger per vecka man tränar.
Kontakta Kassören för mer info. 

Medlemsavgift aktiv åkare: 300:- /år (Juli-Juni)
Tävlingslicens 350:- /år (Juli-Juni). Denna är ett krav att ha betalt för att få delta på tävling. 

Gäståkare:
Betalar 135:- / istimme (50 min) vid strötimmar. Bokning sker via coachfgka@gmail.com 

Patchåkare:
Kostar 100:- / istimme (50min) vid bokning av samma pass under hela terminen. Faktureras månadsvis. 

Patch- och regelbundna Gäst-åkare behöver också vara medlemmar i klubben.

 

Klubben har beslutat att all off-ice / fys i samband med ispass ingår i kostnaden för alla.

Detta är en så pass viktig del av träningen , både för teknik och skadeförebyggande att vi anser att man inte ska välja bort den på grund av kostnader.