Kostnader för att träna hos oss 23HT/24VT under ordinarie säsong

Träningskostnader beror till stor del på hur många gånger per vecka man tränar.

Träningskostnaden för ordinarie säsong är en terminsavgift.
Vi delar upp kostnaden på 4 delbetalningar per temin, men det är inte en månadsavgift.
Anmälan till en termin innebär att man betalar för hela terminen även om man väljer att avbryta terminen innan den är slut.
Vid skada, kontakta styrelsen för mer info

Medlemsavgift aktiv åkare: 300:- /år (Juli-Juni)
Tävlingslicens 350:- /år (Juli-Juni). Denna är ett krav att ha betalt för att få delta på tävling. 

Gäståkare:
Betalar 135:- / istimme (50 min) vid strötimmar. Bokning sker via coachfgka@gmail.com 

Patchåkare:
Kostar 100:- / istimme (50min) vid bokning av samma pass under hela terminen. Faktureras månadsvis. 

Patch- och regelbundna Gäst-åkare behöver också vara medlemmar i klubben.

 

Klubben har beslutat att all off-ice / fys i samband med ispass ingår i kostnaden för alla.

Detta är en så pass viktig del av träningen , både för teknik och skadeförebyggande att vi anser att man inte ska välja bort den på grund av kostnader.