Träning

FGKA bedriver träning på alla nivåer, för åkare- från skridskoskola till elit. Träningen sker runtom i Göteborgs olika ishallar.

Klubbens strävan är att ge varje åkare möjlighet att uppnå sina individuella mål och planering av träning och gruppindelning sker därefter.

Tävlingsgrupper

I våra tävlingsgrupper fortsätter åkarna att utvecklas och uppnå sina individuella mål. Grupper finns för både C-åkare till Elit-åkare i olika åldrar.

Gruppindelning sker baserat på kunskapsnivå. I FGKA anser vi det viktigt att alla åkarna får möjlighet att utvecklas och utmanas för att kunna uppfylla sina mål. Genom en mer flexibel gruppindelning och träning möjliggör vi för alla åkarna att få den bästa anpassade träningen efter individuella förutsättningar och mål.

Fortsättningsgrupper

Fortsättningsgruppen är för de åkare som åkt i skridskoskolan och vill fortsätta att utvecklas inom konståkning. I denna gruppen fokuseras träningen mer på att lära ut grunderna inom konståkning.

Tränarna i klubben beslutar i samråd med föräldrar och åkare om barnet ska börja åka i fortsättningsgruppen.

I denna gruppen fortsätter träningen att utgå från Svenska Konståkningsförbundets Leomärken. Målet med denna gruppen är att åkaren ska få alla 8 leomärken godkända samt klara tävlingstestet.

När alla leomärken och tävlingstestet är godkänt får åkaren ta av sig hjälmen, möjlighet att få ett eget program och åka på stjärnuppvisningar.