Kallelse till årsmöte 2023

Årsmötet hålls lördagen den 30/9 kl 15.00 i Tuve ishall. 

Kallelse och dagordning